انتخاب سردبیر بانک‌ها

رؤسای کل بانک مرکزی از ابتدا تاکنون

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۳۹ تأسیس شد و تاکنون ۱۷ رئیس‌کل را به خود دیده است (دو رئیس کل مهدی سمیعی و سید محسن نوربخش در دو دوره رئیس کل بوده‌اند و محمدجواد وهاجی قائم مقام رئیس کل، در زمان فوت دکتر نوربخش با اختیارات ریاست کل، اداره بانک را عهده دار بوده‌اند.) روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه‌ای در وب‌سایت خود تمام روسای کل بانک را از ابتدا تاکنون معرفی کرده است که در ادامه می‌توانید نام کامل هر رئیس‌کل، سال تصدی و نمونه امضای هر کدام  را ببینید.

ابراهیم کاشانی

 سال تصدی: ۱۳۳۹

علی اصغر پورهمایون

سال تصدی: ۱۳۴۰

مهدی سمیعی

سال تصدی: ۱۳۴۳

خداداد فرمانفرمائیان

سال تصدی: ۱۳۴۸

مهدی سمیعی

سال تصدی: ۱۳۴۹

عبدلعلی جهانشاهی

سال تصدی: ۱۳۵۰

محمد یگانه

سال تصدی: ۱۳۵۲

حسن علی مهران

سال تصدی: ۱۳۵۴

یوسف خوش کیش

سال تصدی: ۱۳۵۶

محمدعلی مولوی

سال تصدی: ۱۳۵۷

علیرضا نوبری

سال تصدی: ۱۳۵۸

سید محسن نوربخش

سال تصدی: ۱۳۶۰

مجید قاسمی

سال تصدی: ۱۳۶۵

سید محمد حسین عادلی

سال تصدی: ۱۳۶۸

سید محسن نوربخش

 سال تصدی: ۱۳۷۳

محمد جواد وهاجی

سال تصدی: ۱۳۸۲

بنابر قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱۹، بند ب، ردیف ۵، جناب آقای محمدجواد وهاجی، قائم مقام ریاست کل، در زمان فوت دکتر نوربخش (اوایل سال ۱۳۸۲) با اختیارات ریاست کل، اداره بانک را عهده دار بوده‌اند.

 

ابراهیم شیبانی

سال تصدی: ۱۳۸۲

طهماسب مظاهری

سال تصدی: ۱۳۸۶

محمود بهمنی

سال تصدی: ۱۳۸۷

ولی‌اله سیف

 سال تصدی: ۱۳۹۲ تاکنون

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید