شرکت‌ها

شاپرک به دنبال حفظ حقوق تمام ذینفعان در حوزه پرداخت الکترونیک است

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

به گزارش شرکت شاپرک، هدف اصلی از ایجاد نهادی مانند شاپرک، تلاش برای حفظ حقوق تمام ذینفعان در حوزه پرداخت الکترونیک است و تردیدی وجود ندارد که حفظ حقوق مردم میان تمام ذینفعان در اولویت است.

هدف از تأسیس شرکت شاپرک توسط بانک مرکزی در سال ۹۰، نظارت بر امور فنی، امنیتی و کسب‌وکاری حوزه پرداخت الکترونیک و حفظ و ارتقاء زیرساخت‌های توسعه صنعت در کشور بود.

درواقع نابسامانی فضای پرداخت الکترونیک کشور در دوران پیش از شاپرک که ناشی از اقدامات جزیره‌ای شرکت‌های پرداخت الکترونیک بود، باعث شد تا بانک مرکزی به فکر ایجاد نهاد ناظر در این حوزه بیفتد.

بررسی عملکرد شاپرک مبین این امر است که این شرکت با همکاری و تلاش کلیه شرکت‌های پرداخت در طول سال‌های فعالیت خود، نه‌تنها آرامش را بر فضای کسب‌وکار پرداخت الکترونیک کشور حاکم کرد، بلکه با ارتقا امنیت شبکه پرداخت (انطباق ۹۵% با الزامات PCI-DSS در حوزه پذیرندگی) و افزایش کیفیت ارائه سرویس به پذیرندگان و دارندگان کارت، شاخص‌های صنعت را تا حد زیادی به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کرد.

شرکت شاپرک علاوه بر وظیفه نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، وظیفه آماده‌سازی زیرساخت‌ها به‌منظور توسعه سرویس‌های پرداخت الکترونیک در کشور را نیز داراست.

درواقع شاپرک موظف است توسعه سرویس‌ها در شبکه پرداخت کشور را به نحوی مدیریت کند که اولاً از منابع موجود در کشور استفاده حداکثری صورت پذیرد و ثانیاً فضای کسب‌وکار صنعت پرداخت دچار آشفتگی و نابسامانی نگردد. یکی از مهم‌ترین اقدامات شاپرک در این راستا ایجاد فرایند مدیریت تغییرات در شبکه پرداخت کشور است که به‌تبع آن کلیه خدمات جدید در شبکه پرداخت الکترونیک کشور باید پس از اخذ تأیید شرکت شاپرک عملیاتی شود.

نخستین ویرایش مستند دستورالعمل درخواست اعمال تغییرات در خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» در بهمن‌ سال ۹۳ به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت ابلاغ گردید و ویرایش دوم همین مستند در اردیبهشت‌ ۹۵ به ایشان ابلاغ شد.

هدف از ایجاد فرایند مدیریت تغییرات در شبکه پرداخت کشور نظارت بر توسعه اصولی خدمات در صنعت پرداخت کشور است، امری که در راستای انجام‌وظیفه نظارتی شرکت شاپرک، لازم و ضروری است.

درواقع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بر اساس نیاز جاری و به‌عنوان‌مثال استفاده از پرداخت مبتنی بر فناوری NFC در نمایشگاه کتاب، متقاضی ایجاد تغییر درروش پرداخت بوده و هستند که این موضوع امری مفید و پسندیده است، اما لازم است خدمت جدید در عرصه کشور و در تمام شرایط متصور موردبررسی و توجه قرار گیرد که این وظیفه ذاتی شاپرک در حفاظت از منافع طرفین پرداخت در تمام کاربردهای متصور آن است؛ بنابراین اخذ تأیید شاپرک پیش از راه‌اندازی سرویس NFC توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، نه‌تنها زائد نیست بلکه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

شرکت شاپرک از سال ۹۳ مطالعات گسترده و جامعی در حوزه پرداخت‌های موبایلی در دنیا انجام داده است که ماحصل آن، طرح‌های متنوعی درزمینه پیاده‌سازی زیرساخت انواع پرداخت‌های موبایلی (پرداخت موبایلی در بستر شبکه اجتماعی پرداخت، In-App-purchase، QR-Code و NFC) در کشور و ارائه این طرح‌ها به بانک مرکزی بوده است.

شاپرک به‌منظور حفظ انسجام بازار پرداخت کشور و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای در امنیه پرداخت‌های مبتنی بر فناوری NFC، در اواخر سال ۹۵ اقدام به توسعه زیرساختی متمرکز نمود که به‌واسطه آن تمامی بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، به‌رغم استفاده از زیرساخت متمرکز، در توسعه کسب‌وکار خود آزاد بودند. این طرح که مبتنی بر فناوری توکنیزاسیون است، مورد تأیید کارشناسان بین‌المللی صنعت پرداخت به لحاظ انطباق با استانداردهای EMV و PCI نیز قرار گرفت.

توسعه و راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان نیز گام دیگری در راستای وظیفه ذاتی شاپرک یعنی نظارت بر حوزه پرداخت الکترونیک کشور است، چراکه نظارت داده محور و هوشمند جز در بستر اطلاعات صحیح و دقیق از پذیرندگان ممکن نیست.

بسیاری از اقلام اطلاعاتی پذیرندگان شامل اطلاعات هویتی، جغرافیایی و صنفی، در فرایند انتقال به سامانه جامع پذیرندگان تصحیح شد. اهمیت پالایش و تصحیح اطلاعات پذیرندگان تا آنجاست که شرکت شاپرک را نسبت به تأمین برخی از اقلام اطلاعاتی موردنیاز، از نهادهای مربوطه نموده و نتیجه را در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت قرار داد؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان هیچ‌گونه ارتباطی با دخالت در کسب‌وکار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نداشته و صرفاً در راستای تقویت وظیفه نظارتی شاپرک بوده است.

انکار نقش حیاتی شرکت شاپرک در حفظ امنیت و آرامش بازار پرداخت الکترونیک کشور، غیرمنطقی و احتمالاً ناشی از فقدان نگرش کلان و بلندمدت به شبکه پرداخت کشور است.

مسیری که در راستای نزدیک شدن به استانداردها و بهترین عملکردهای این صنعت در دنیا پیموده شده، علیرغم اینکه با مقاومت‌هایی همراه بوده اما ارتقاء کیفیت (تمامی آمارها و شاخص‌های صنعت پرداخت مبین این واقعیت انکارناپذیر است) و افزایش امنیت ارائه خدمت به دارندگان و پذیرندگان کارت را به همراه داشته است. لذا شرکت شاپرک در ادامه این مسیر و به‌دوراز دخالت در حوزه اجرایی، با همراهی و تلاش کلیه شرکت‌های پرداخت و سایر ذینفعان حوزه پرداخت کشور عزمی جدی دارد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید