خبر

صدور کارت المثنی بانک ایران زمین با شماره کارت قبلی

باشگاه مشتریان بانک ایران‌ زمین
نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

بانک ایران زمین در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و پاسخگویی به درخواست مشتریان، سرویس صدور کارت المثنی (عابر بانک) با شماره کارت قبلی را راه‌اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، ازاین‌پس مشتریان این بانک می‌توانند در زمان مفقودی یا به پایان رسیدن تاریخ انقضاء کارت و یا سایر مواردی که موجب مخدوش شدن فیزیک کارت شده باشد، در صورت درخواست المثنی، کارت جدید را با شماره قبلی دریافت کنند.

این خدمت به درخواست مشتریان و با توجه به مشکلاتی که تغییر شماره در زمان صدور المثنی در انجام امور بانکی ایشان ایجاد می‌کرد، راه‌اندازی شده است.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید