خبر

دریافت تلفنی شماره شبای حساب‌های بانک صنعت و معدن

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

دریافت تلفنی شماره شبای حساب‌های بانک صنعت و معدن از طریق تلفنبانک به شماره ۲۳۰۵۸ راه اندازی شد. (+)

هموطنان با استفاده از این خدمت می‌توانند با وارد نمودن شماره حساب‌های بانک صنعت و معدن، شماره شبای مربوطه را جهت انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا دریافت نمایند.

پیش از این اعلام شماره کارت‌های مشتری در بانک صنعت و معدن و همچنین امکان مسدود نمودن کارت با استفاده از رمز اول یا دوم بر روی تلفنبانک صنعت ومعدن راه اندازی شده بود.

منبع: بانک صنعت و معدن

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید