بانک‌ها

پرویزیان، نماینده شورای پول و اعتبار در هیات انتظامی بانک‌ها شد

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

با تصویب اعضای شورای پول و اعتبار، کورش پرویزیان نماینده این شورا در هیات انتظامی بانک‌ها شد.

پرویزیان هم‌اکنون مشاور رییس‌کل بانک مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار است. به گزارش خبرگزاری فارس، وظایف هیات انتظامی بانک در مواد ۲۴، ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی شرح داده شده است؛ طبق ماده ۴۴ اعضای این شورا نماینده دادستان، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار با انتخاب این شورا، یک نفر از شورای‌عالی بانک‌ها با انتخاب شورای‌عالی بانک‌ها و دبیر کل بانک مرکزی که سمت دادستان را خواهد داشت، در این هیات حضور دارند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید